Fraktale - Struktury Nieskończoności. Fraktale - Struktury Nieskończoności. Fraktale - Struktury Nieskończoności.
www.FRACTAL.art.pl - fraktal fraktale

Zobaczyć świat w ziarenku piasku,
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu.
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar,
W godzinie - nieskończoność czasu.


- William Blake -

CLICK for fractals!  - fraktal fraktaleFraktale - Struktury Nieskończoności. Fraktale - Struktury Nieskończoności. Fraktale - Struktury Nieskończoności.